Breaking News: Super Typhoon Na Kasinlakas Ng Yolanda Ay Inaasahang Dadaan Sa Silangan Ng Pilipinas. Pinaghahanda Ang Lahat!

Bagyo na kasinglakas ng Yolanda. Maghanda ang lahat.

Comment 1: Prepare Philippines! Be watchful! A typhoon same as the Yolanda is about to land in the Philippines, specifically in our place again. Please see the video.

Please follow and like us: